THANH TOÁN

SACOMBANK: NGUYEN MINH NHAT - SO TK: 060102346907

VIETCOMBANK: NGUYEN MINH NHAT - SO TK: 0071001077949

AGRIBANK : NGUYEN MINH NHAT - SO TK: 1600205084224